UX-design ja UI-design: Mitä eroa niillä on?

UI and UX ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, mutta eivät kuitenkaan missään nimessä yksi ja sama asia

12.4.2016

Joonas Virtanen

Co-founder, Creative

UI (User Interface), UX (User Experience), IxD (Interaction Design), UCD (User-Centric Design)… Käyttökokemukseen liittyviä termejä ja lyhenteitä on monia, ja koko soppa käykin asiaan vihkiytymättömälle nopeasti sekavaksi. Tehdään kuitenkin yksi asia heti alkuun selväksi: UX (User Experience) ja UI (User Interface) eivät ole yksi ja sama asia, vaikka nykyään ne arkikielessä iloisesti sekoittuvatkin.

Mielestäni yksi osuvimmista analogioista UX/UI-kahtiajaolle on maalauksen tai taideteoksen katsominen: Se, mitä tunteita maalaus sinussa herättää on UX, ja se, millä maalilla ja millä tekniikalla se on maalattu on UI.

Se, mitä tunteita maalaus sinussa herättää on UX, ja se, millä maalilla ja millä tekniikalla se on maalattu on UI.

Käytännössä kuitenkin näiden kahden raja on häilyvä, ja UI eli palvelun ulkoasu ja käyttöliittymä on kiinteä osa koko laajempaa käyttökokemusta. Tarkastellaanpa kumpaakin hiukan lähemmin:

UX-suunnittelu eli Käyttökokemussuunnittelu

UX-suunittelussa eli Käyttökokemuksen suunnittelussa on ennen kaikkea kyse tunteesta: Miltä palvelun käyttäminen tuntuu? Mitä tunteita se herättää? UX-suunnittelu eli käyttökokemuksen suunnittelu on ongelmanratkaisua: Miten tuote saadaan luomaan käyttäjälle arvoa niin, että sen käyttö on mahdollisimman luontevaa ja vaivatonta?

Kaikkein yksinkertaisimmillaan UX:ssä on kyse siitä mielihyvästä, jonka palvelusi tai verkkosivusi tuottaa käyttäjälleen. Tähän vaikuttaa niin käyttöliittymän selkeys ja visuaalisuus, käytön intuitiivisuus, ja palvelun käyttämisen helppous ja vaivattomuus aina palvelun löytämisestä lopullisen transaktion suorittamiseen (esim. verkkokauppojen tapauksessa tilaukseen ja ostoon).

Digitaalisten palveluiden kontekstissa UX-suunnittelija suunnittelee palvelukonsepteja, rautalankamalleja (wireframes) ja kuvakäsikirjoituksia (storyboards). Näiden lisäksi UX-suunnittelija tekee mm. erilaisia käyttäjäprofiileja (personas), jotka määrittävät vaatimukset palvelusi tarkoituksenmukaiselle toiminnalle, sekä keskittyy palvelun käyttäjäflown ja konversion optimoimiseen tieteellisin keinoin, tutkimuksen ja testauksen (UX research & testing) avulla.

Mitä saatat kuulla UX-suunnittelijan sanovan toimistolla: "Tämä sign-up form on aivan liian pitkä ja pelottava eikä kaikkia tietoja edes tarvita. Konversio paranisi selvästi jos suunnittelemme tämän osion uudelleen!".

UI-suunnittelu eli Käyttöliittymäsuunnittelu

UI-suunnittelulla eli Käyttöliittymäsuunnittelulla taas tarkoitetaan ennen kaikkea sitä, miltä tuote, palvelu tai verkkosivu visuaalisesti näyttää näytölläsi.

UI (User Interface) eli käyttöliittymä tarkoittaa määritelmänsä mukaan kohtaa, jonka kautta käyttäjä on palvelun, appin tai verkkosivun kanssa vuorovaikutuksessa. Esimerksi tämä tekstikenttä johon parhailllaan tätä blogausta kirjoitan on osa WordPressin UI:ta. Myös brändäys, värit, fontit ja efektit jotka sinä tällä sivulla näet ovat osa tälle sivulle varta vasten suunniteltua UI:ta.

Mitä saatat kuulla UI-suunnittelijan sanovan toimistolla: "Navigaation hierarkia ei ole tarpeeksi selkeä eikä edes brändin mukainen, päänavigaation fontit tulisi muuttaa paljon vahvemmiksi".

Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että UI and UX ovat hyvin vahvasti yhteydessä toisiinsa, mutta eivät kuitenkaan missään nimessä yksi ja sama asia. Raja näiden välilllä on häilyvä, ja päällekkäisyyksiä on melko paljon. Siksikin termit pääsevät arkikielessä turhan usein sekoittumaan.