3 keskeisintä verkkokaupan trendiä vuodelle 2023

Verkkokaupassa menestyminen tulee jatkossa vaatimaan kurinalaista keskittymistä asioihin, jotka tuovat eniten tulosta. Mihin sitten kannattaa keskittyä? Alla ovat meidän nostomme verkkokaupan keskeisimmistä trendeistä vuodelle 2023.

12.0.2023

Maija Rinneheimo

Commerce Advisor, COO

3 keskeisintä verkkokaupan trendiä vuodelle 2023

Kun verkkokaupan perusasiat ovat kunnossa, herää kysymys mihin keskittyä seuraavaksi. Potentiaalisia kehityskohteita on loputtomasti, joten voi olla vaikeaa valita, mistä aloittaa. Näiden valintojen kanssa ei viime vuosina ole tarvinnut olla erityisen tarkkana. Pandemian tuoma noste verkkokaupassa on merkinnyt sitä, että tuloksia on tullut verrattain helposti – valituista keinoista riippumatta. 

Toimintaympäristöä tarkastellen, tilanne on nyt täysin toinen. Inflaatio on syönyt kotitalouksien ostovoimaa ja yksityisen kulutuksen määrä pienenee. Energiakriisin ja elinkustannusten nopean nousun seurauksena talous on ajautumassa lievään taantumaan vuonna 2023. Luonnollisesti myös verkkokaupan puolella kilpailu kiristyy ja kustannustehokkuus korostuu.

Verkkokaupassa menestyminen tuleekin jatkossa vaatimaan kurinalaista keskittymistä niihin olennaisiin asioihin, jotka tuovat eniten tulosta. 2023 kultaisena sääntönä onkin tehdä vähemmän, mutta paremmin. Pareton periaate on tähän mainio ohjenuora, jonka mukaan 20 prosenttia tehdyistä asioista tuo 80 prosenttia tuloksesta.

Mihin sitten kannattaa keskittyä? Alla ovat meidän nostomme verkkokaupan keskeisimmistä trendeistä vuodelle 2023. Kun mietit seuraavia kehityskohteita, näistä osa-alueista kannattaa aloittaa. Tulemme myös paneutumaan alla oleviin aiheisiin tarkemmin tulevissa artikkeleissamme.

1. Nopeus ja kitkan vähentäminen

Nopeus on yksinkertaisimmillaan sitä, että verkkosivut latautuvat mahdollisimman nopeasti. Latausnopeuteen panostaminen on tärkeää, sillä tutkimusten mukaan jokainen sekunti, jonka sivu latautuu laskee konversioastetta keskimäärin 0.3 prosenttiyksikköä

Verkkokaupan kontekstissa nopeuteen sisältyy kuitenkin muitakin osa-alueita. Se käsittää muun muassa asioinnin nopeuden yleisellä tasolla, mihin vaikuttavat monet muutkin asiat kuin pelkkä sivujen latausnopeus. Tässä kontekstissa kitkan käsite on oleellinen. 

Verkkokaupassa kitkalla (englanniksi friction) tarkoitetaan kaikkia esteitä ja hidasteita, jotka estävät asiakasta suorittamasta ostoa ja saamasta haluamaansa tuotetta. Mitä vähemmän kitkaa ostoprosessiin liittyy, sitä paremmin verkkokauppa yleensä suoriutuu. Esimerkiksi Meta on arvioinut, että kitkasta aiheutuu verkkokaupoille pelkästään Yhdysvalloissa yli 200 miljardin dollarin vaihtoehtoiskustannukset vuosittain. 

Kitkaa voi syntyä ostoprosessin kaikissa vaiheissa, tutkimuksesta ostoon ja oston jälkeiseen vaiheeseen asti. Tavoitteesi tulisikin olla, että asiakkaan on mahdollisimman helppoa suorittaa se kaikkein olennaisin toiminto, eli ostos, mahdollisimman helposti. 

Käytännön esimerkkejä asioista, jotka voivat aiheuttaa kitkaa ja heikentää asiointinopeutta:

  • Tutkimusvaihe: Inspiraation puute tai tuotteiden huono löydettävyys esimerkiksi puutteellisten suodattimien vuoksi.

  • Ostovaihe: Pakollinen asiakastilin luonti, monimutkainen maksuprosessi tai rajalliset maksuvaihtoehdot. 

  • Oston jälkeinen vaihe: Hitaat toimitukset tai huono palautusprosessi.

Maailman menestyneimmät verkkokaupat ovat kitkan vähentämisen mestareita. Jos esimerkiksi mietit, kauanko Amazonissa asioidessa menee aikaa sopivan tuotteen löytämiseen, sen maksamiseen ja lopulta tuotteen saapumiseen, on prosessi yleensä hämmästyttävän nopea. Yhdysvaltojen suurimmissa kaupungeissa tuote saattaa olla asiakkaalla kädessä käytännössä jopa tunnin sisällä siitä, kun hän meni Amazonin sivuille.

Tutki siis, mitkä asiat hidastavat sivustoasi ja aiheuttavat kitkaa ostoprosessissa kaikkein eniten, ja pyri nopeuttamaan näitä mahdollisimman paljon. Saatat yllättyä kuinka paljon tämä vaikuttaa verkkokauppasi tuloksentekokykyyn. 

2. Personointi

Personoinnilla verkkokaupan asiakaskokemusta muokataan jokaisen asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Siihen sisältyy asioita kuten kustomoidut tuotesuositukset (“saattaisit pitää myös näistä…”), asiakaskohtaiset tarjouskirjeet ja dynaamisesti asiakkaan selaushistorian perusteella muuttuvat verkkosivut.

Personointi voi parantaa verkkokaupan konversioastetta, sillä se tekee sopivien tuotteiden löytämisestä helpompaa, ja vähentää työvaiheita ja klikkauksia, joita asiakkaan tarvitsee tehdä ostaakseen juuri sopivan tuotteen. Tutkimuksissa on esimerkiksi arvioitu, että noin 11.5 prosenttia kaikesta verkkokauppojen liikevaihdosta tulee sivustojen tuotesuositusten kautta.

Toimiva personointi on yksinkertaista

Jotta personointi on mahdollista, täytyy tärkeimmät ostajapersoonat tuntea, ja tähän tarvitaan dataa. Vaikka datan keräämistä on rajoitettu, on sitä silti tarjolla valtavasti – useimpien verkkokauppojen tarpeisiin aivan liikaa. Datan sekaan on erittäin helppoa hukkua ja kokonaiskuva katoaa helposti yksityiskohtaisten metriikkojen mereen. 

Personointia ei kannata aloittaa yrittämällä rakentaa “kaiken kattava” järjestelmä, joka ottaa asiakkaan pienimmätkin tarpeet huomioon. Tällainen projekti epäonnistuu helposti, ja se vie valtavasti aikaa ja resursseja. Kun otetaan huomioon toteutuksen vaatima kokonaisaika, vaihtoehtoiskustannukset ja saavutettu lisämyynti, on lopputulos lähes aina parempi kun suosit yksinkertaisia ratkaisuja.

Keskity siis olennaiseen: käytä vähemmän dataa, mutta käytä sitä paremmin. Toimiva, dataan perustuva personointi on melkein aina yksinkertaista. Voit esimerkiksi mainostaa asiakasryhmälle A tuoteryhmää B, ja asiakasryhmälle B tuoteryhmää C, jos tiedät että näissä tuoteryhmissä on suurin keskiostos. Pääset tällaisella verrattain yksinkertaisella personoinnilla jo pitkälle. 

Tuo myös verkkokaupan takana olevat kasvot esiin!

Kasvollisuuden eli verkkokaupan tekijöiden esiin tuominen on yksi helpoimmista ja tehokkaimmista personointikeinoista. Se auttaa myös tehokkaasti kansainvälisiä kilpailijoita vastaan, sillä Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan jopa 70% vastaajista kertoo ostavansa mieluiten kotimaisilta toimijoilta. 

Ei esimerkiksi ole sattumaa, että monissa K-kaupoissa on kauppiaan ja työntekijöiden kuvia esillä myymälässä. Asiakkaat haluavat tuntea myyjän ja arvostajat kasvollista omistajaa. Sama pätee myös verkkokauppaan, mutta tämä unohtuu useimmilta verkkokauppiailta. 

Älä siis jätä verkkokauppaasi persoonattomaksi näyteikkunaksi! Tuo arvojen ja tarinan lisäksi esiin ihmiset verkkokaupan takana, omistajista työntekijöihin. Voit esimerkiksi esitellä sivuillasi henkilöstöä tai kertoa kattavasti missä tuotteita valmistetaan. Myös sosiaalinen media on helppo valjastaa personointiin. Voit esimerkiksi esitellä työntekijöitäsi tai uusia tuotteita persoonallisemman ostokokemuksen luomiseksi.

3. Vastuullisuus

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa, että yritys huomioi toimintansa taloudelliset, ekologiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Vastuullisuus voi oikein toteutettuna – ja kommunikoituna – olla merkittävä kilpailuetu. Se ei kuitenkaan saa jäädä puheiden tasolle. Pelkkä sanahelinä ei kestä lähempää tarkastelua pitkällä aikavälillä ja tyhjistä puheista kiinni jääminen voi aiheuttaa yritykselle vakavan mainehaitan.

Vastuullisuus pitää sisällään hyvin monia asioita kuten ympäristöystävällisyys, päästöt tai työntekijöiden hyvä kohtelu. Eri ihmiset kuitenkin ymmärtävät tämän termin ja painottavat sen eri osa-alueita hyvin eri tavoin. 

Vastuullisuutta kannattaakin analysoida kahdesta näkökulmasta: mitkä osa-alueet ovat merkityksellisimpiä asiakkaillesi, ja mihin voit käytännössä eniten vaikuttaa. Keskity tässäkin asiassa olennaiseen. Älä yritä parantaa kaikkia mahdollisia osa-alueita kerralla, vaan valitse aihe johon voit oikeasti vaikuttaa merkittävästi, ja joka on merkityksellinen asiakkaillesi. Näin parannukset eivät jää marginaaliseksi sanahelinäksi, vaan niillä on oikeasti vaikutusta. Tämä on myös helppo kommunikoida asiakkaille ja saat siitä paljon enemmän hyötyä.

Jos et ole varma, mistä tällä osa-alueella lähtisit liikkeelle, kannattaa tutustua Business Finlandin julkaisemaan erinomaiseen ja kattavaan Sustainability Playbookin. Siihen sisältyvä työkirja sisältää käytännön harjoituksia ja työkaluja vastuullisuuden kehittämiseen ja siitä viestimiseen.

Lopuksi

Vuosi 2023 tulee olemaan fokusoitumisen vuosi. Panostamalla käsittelemiimme keskeisiin trendeihin, voit parantaa verkkokauppasi suorituskykyä kaikkein parhaiten. 

Kun verkkokauppasi tarjoaa asiakkaalle persoonallisen ostokokemuksen, se latautuu nopeasti ja asiointi siellä on muutenkin nopeaa ja kitkatonta, nousee konversioaste merkittävästi. Jos pystyt tämän lisäksi tuomaan esille, että olet oikeasti vastuullinen toimija, ovat tulokset vieläkin paremmat.

Jos näiden asioiden käytännön toteutus mietityttää tai et ole varma, mihin osa-alueeseen sinun kannattaisi keskittyä, me Contrastilaiset autamme mielellämme. Ole yhteydessä niin jutellaan lisää.

Menestyksekästä verkkokaupan vuotta 2023!