Miten seurata verkkokaupan kehitystä Suomessa?

Tässä artikkelissa käymme läpi keskeisimmät raportit, joilla pystyt tehokkaasti seuraamaan Suomen verkkokaupan kehitystä.

21.7.2022

Sami Mäkelä

Co-Founder, Head of tech

Verkkokauppa kasvaa Suomessa ja maailmalla erittäin voimakkaasti. Vuonna 2022 kuluttajaverkkokaupan arvioidaan saavuttavan noin 4.2 biljoonan dollarin kokonaisliikevaihdon. Suomen vastaava luku oli vuonna 2021 noin 13.4 miljardia euroa.

Vaikka korona-aikana koettu räjähdysmäinen kasvuvauhti onkin nyt hieman tasoittunut, alan kasvu ja teknologinen kehitys eivät osoita pysähtymisen merkkejä - päin vastoin. Kuluttajaverkkokaupan liikevaihdon arvioidaan kasvavan globaalisti 5.88 biljoonaan dollariin vuoteen 2025 mennessä, mikä tarkoittaa 11.58 prosentin keskimääräistä vuosittaista kasvua (CAGR). Mikäli mukaan otetaan myös B2B-verkkokaupan osuus, luvut ovat vielä hurjempia. 

Nopeasti kasvavalla ja muuttuvalla alalla on äärimmäisen tärkeää pysyä ajan tasalla kehityksestä, trendeistä ja suurimmista muutoksista. Moni kokee tämän kuitenkin haastavaksi – erityisesti koska monet raportit tarkastelevat USA:n tai koko maailmaan markkinaa, joiden kehityskulku ei ole suoraan verrannollinen Suomeen (jossa kasvu tulee ainakin toistaiseksi pääosin kotimaasta ja lähialueilta). 

Tässä artikkelissa käymme läpi keskeisimmät raportit, joilla pystyt tehokkaasti seuraamaan Suomen verkkokaupan kehitystä – niin suurien linjojen kuin yksittäisten tuoteryhmien ja ostokäyttäytymisen trendien osalta.

Posti: Kansainvälinen verkkokauppatutkimus

Löydät raportin täältä

Mihin keskittyy: Mistä maista ja miltä ulkomaisilta yrityksiltä suomalaiset ostavat eniten verkossa. Mistä muista maista ostetaan eniten suomalaisten verkkokauppojen tuotteita.

Postin kansainvälinen verkkokauppatutkimus on erinomainen työkalu ulkomailta tulevan kilpailun seuraamiseen ylätasolla. Se kertoo esimerkiksi mistä maista ja kansainvälisistä verkkokaupoista suomalaiset ostavat eniten. 

Raportti on toteutettu yhteistyössä kansainvälisen postialan järjestön IPCn kanssa ja käsittää laajan aineiston rajat ylittävistä verkko-ostoista. Siinä on haastateltu kuluttajia, jotka ovat ostaneet fyysisiä tavaroita verkossa vähintään kerran viimeisen kolmen kuukauden aikana ja jotka ovat tehneet rajat ylittävän verkko ostoksen viime vuoden aikana. 

Vuoden 2022 raportissa oli yhteensä 33 179 vastaajaa 40 eri maasta, joista 1 030 Suomesta. Mukana oli myös 84 ulkomaalaista verkko-ostajaa, joiden viimeisin ostos oli Suomesta.

Suomalaisista verkkokaupoista eniten tilaavat ruotsalaiset, virolaiset ja tanskalaiset

Postnord: Verkkokauppa Euroopassa

Löydät tutkimuksen täältä(tutkimus on englannin kielinen).

Mihin keskittyy: Verkkokaupan numeerinen kehitys Euroopassa maittain ja tuotekategorioittain.

Ruotsin ja Tanskan valtioiden yhteisesti omistama Postnord on Pohjoismaiden suurimpia pakettien ja postipalveluiden tarjoajia. Yhtiön liikevaihto on yli 4 miljardia euroa vuodessa. 

Postnord on tehnyt useana vuonna tutkimuksia verkkokaupasta Pohjoismaissa ja Euroopassa. Raportit käsittelevät mm. sitä, miten verkko-ostaminen on muuttunut pandemian aikana, mitkä tuoteryhmät ovat suosituimpia eri maissa, ja kuinka paljon minkäkin kategorian tuotteita ostetaan muista maista.

Viimeisin raportti on valitettavasti vuodelta 2020, joten aivan viimeisintä kehitystä ei tässä raportissa ole saatavilla. Se sisältää kuitenkin erittäin hyödyllistä tietoa. 

Tutkimus kattaa yleiseurooppalaiset trendit, sekä 12 eri maata (mukaan lukien Suomi ja muut Pohjoismaat). Vastaajia on noin tuhat jokaisesta maasta.

Klarna: Shopping Pulse ja Holiday Report

Shopping pulse raportin löydät täältä ja juhlapyhien ostokäyttäymisraportin täältä.

Mihin keskittyy: Miten eri tuoteryhmiä ostetaan verkosta ja kivijalasta ja miten eri ikäryhmät asioivat verkossa ja kivijalassa. Miten juhlapyhien ostokäyttäytyminen muuttuu.

Klarnan maksuratkaisut ovat varmasti tuttuja jokaiselle suomalaiselle verkkokauppiaalle. Yritys julkaisee myös tutkimuksia verkkokaupan kehityksestä Suomessa ja muualla. Saatavilla on sekä Suomeen keskittyviä, että usean maan tutkimuksia. 

Shopping Pulse -raportti käsittelee pääosin verkko-ostamisen kehitystä ja preferenssejä Suomessa ja 12 muussa maassa. Se tarjoaa erinomaisen katsauksen mm. siihen, mitä tuoteryhmiä ostetaan maittain eniten verkosta tai kivijalasta, ja miten eri ikäryhmät suhtautuvat verkko-ostamiseen.

18-25 vuotiaista suomalaisista jo 41% tekee pääosan ostoksistaan verkossa (vs. kivijalka) 

Juhlapyhien ostokäyttäytymistä käsittelevä raportti tarjoaa puolestaan hyvän katsauksen siitä, miten ostokäyttäytyminen kehittyy eräänä vuoden suurimmista myyntikausista ja miten erilaiset ostoksiin keskittyvät “teemapäivät” kuten Black Friday yleistyvät Suomessa.

Suomessa Black Fridayn myynti oli 2020 jo lähes nelinkertainen verrattuna tavalliseen ostospäivään marraskuussa

Paytrail: Verkkokaupan trendit ja Verkkokauppa Suomessa

Mihin keskittyy: Verkkokaupan ylätason teemat. Tuoteryhmien, maksutapojen ja ostopolkujen tilastollinen kehitys Suomessa.

Paytrail on Suomen suurin verkkomaksamiseen erikoistunut yritys. He julkaisevat kahta eri raporttia, joista Verkkokaupan trendit keskittyy nimensä mukaisesti enemmän suuriin kehityslinjoihin, kuten datan rooliin, vastuullisuuteen ja asiakaskokemukseen. Tämä raportti ei tarjoa niinkään numeerista dataa, mutta on erittäin hyödyllinen juuri isojen linjojen ja viimeisimpien verkkokaupan kehityssuuntien hahmottamiseen.

Verkkokauppa Suomessa sisältää enemmän tilastoja ja keskittyy pääosin tuoteryhmiin, maksutapoihin, ostopolkuihin ja näiden muutoksiin. Tämä raportti käsittelee kattavasti esimerkiksi ostamisen (ja ostamatta jättämisen) syitä, ja on erittäin hyödyllinen vaikkapa asiakaskokemuksen kehitysprojekteja suunnitellessa. Raportti saa plussaa siitä, että se käsittelee kattavasti myös palveluita. 

Vilkas Group: Verkkokauppaindeksi

Löydät raportin täältä.

Mihin keskittyy: Kuvaa verkkokaupan kehitystä yli ajan myynnin arvon, keskitilauksen suuruuden ja tilauskertojen osalta.

Vilkas Group on yksi Suomen suurimpia verkkokauppa-alustojen toimittajia. Yritys julkaisee neljästi vuodessa verkkokauppaindeksin, joka kuvaa verkkokaupankäynnin kehitystä Suomessa. Sen käyttämä data sisältää kvartaaleittain satoja tuhansia loppuasiakkaiden ostoksia yli 2000 verkkokaupasta, joten se antaa erittäin hyvän kuvan verkkokaupankäynnin tilasta Suomessa.

Indeksi ei tarjoa yksityiskohtiin menevää tietoa, mutta kuvaajasta näkee kätevästi, mihin suuntaan verkkokaupan volyymi, tilausmäärät ja tilausten koko ovat kehittymässä juuri nyt.

Verkkokauppa kasvoi Suomessa euromääräisesti noin 8,5% Q2/2022.

Pörssiyhtiöiden osavuosikatsaukset

Monet Suomen ja muiden pohjoismaiden suurimmista verkkokaupoista ovat pörssiyrityksiä tai verkkokauppa muodostaa näiden yritysten liikevaihdosta merkittävän osan. 

Pörssilistattujen yhtiöiden osavuosikatsaukset ovat saatavilla julkisesti, ja tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tarkkailla alan tai tietyn tuoteryhmän viimeisimpiä käänteitä. Suomesta nostamme esille erityisesti Verkkokauppa.com:in ja Keskon

Kesko on jokaisen Suomalaisen tuntema monialakonserni, ja lähes jokainen suomalainen on yrityksen asiakas tavalla tai toisella. Kesko keskittyy erityisesti päivittäistavarakauppaan, rakentamiseen ja autokauppaan. Vuonna 2021 jo yli 10% K-ryhmän myynnistä tuli digitaalisista kanavista (yhteensä 1,5 miljardia euroa).

Yrityksen osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset tarjoavat erinomaisen ikkunan siihen miten verkko-ostaminen kehittyy (vs. kivijalka) näissä eri tuoteryhmissä, ja millä osa-alueilla nähdään isoja panostuksia tulevina vuosina. 

Verkkokauppa.com on suomalainen tietotekniikan, viihde-elektroniikan ja kodinkoneiden jälleenmyyjä ja verkkokauppa, jonka liikevaihto on jo yli puoli miljardia euroa vuodessa (574,5 miljoonaa vuonna 2021). Se on sivukävijöillä mitattuna Suomen suosituin verkkokauppa.

Yhtiön myynnistä yli 60% tulee nimenomaan verkkokaupasta. Tämän ansiosta yhtiön raportit tarjoavat erinomaisen näkymän verkkokaupan kehitykseen tiettyjen tuoteryhmien osalta. Yhtiö panostaa myös yritysmyyntiin (joka on yli 20% liikevaihdosta), eli se tarjoaa ikkunan sekä kuluttaja- että yrityspuolen verkkokauppaan.

Elektroniikan saralla kuluttajien verkko-ostot ovat Verkkokaupan mukaan vuoden 2022 toisella neljänneksellä hieman heikentyneet, mutta yritysmyynti on jatkunut vahvana. Logistiikkakulujen nousu on osaltaan myös heikentänyt verkkokaupan kannattavuutta.

Lopuksi

Näitä raportteja seuraamalla, pysyt tehokkaasti kartalla suurimmista trendeistä ja siitä mitä mihin muut alan pelurit panostavat. Peilaamalla raportteja omaan toimintaanne saatat löytää helposti avattavia pullonkauloja tai parhaassa tapauksessa uuden aihion kilpailuedulle jostain sellaisesta, jota muut eivät vielä tee tai näe.

Me Contrastilla autamme kunnianhimoisia brändejä kasvamaan verkkokaupan avulla. Jos haluat nähdä, miten asiakkaamme ovat ratkaisseet verkkokaupan haasteita ja kasvattaneet myyntiään kanssamme, tutustu referensseihimme täällä.