Hyvä UX-suunnittelu tukee liiketoiminnan kasvua

Käyttökokemussuunnittelulla (UX) on ratkaiseva rooli luoda vankka yhteys asiakkaan ja tuotteen tai palvelun ja viime kädessä koko brändin.

11.7.2021

Monilla nykyajan yrityksillä käyttäjän ja brändin ensimmäinen kontakti tapahtuu usein digitaalisilla alustoilla - olipa kyse verkkosivustosta tai -sovelluksesta. Ensimmäinen kohtaaminen on äärimmäisen kriittinen sekä yritykselle että käyttäjälle: käyttäjä joko saavuttaa tavoitteensa sujuvasti ja haluaa palata takaisin tai turhautuu käyttöliittymään ja hylkää verkkosivuston tai sovelluksen lopullisesti.

Verkkopalvelun kehityksessä käyttäjäkokemussuunnittelu (UX) on ratkaisevassa roolissa vankan yhteyden luomisessa asiakkaaseen. Hyvä UX-suunnittelu varmistaa, että tämä yhteys kestää ja kehittyy vahvana uskollisuutena tuotteeseen tai palveluun ja viime kädessä koko brändiin.

Erilaisten yritysten kanssa työskennelleenä digitoimistona olemme huomanneet monien pohtivan, kuinka UX-suunnittelu hyödyttää liiketoimintaa. Tämä artikkeli pureutuu tähän yrityksen omistajien perustavanlaatuiseen kysymykseen ja osoittaa, kuinka UX-suunnittelu ja liiketoiminnan kasvu kulkevat käsi kädessä.

Käyttäjäkokemussuunnittelu on tieteenala, joka yhdistää tutkimuksen, suunnittelun, strategian ja ongelmanratkaisun. Yrityksen UX-suunnittelu vaatii ensin brändin ymmärtämisen sekä sen kohdeyleisön ja heidän tarpeidensa tuntemisen. Sen jälkeen nämä tarpeet sovitetaan brändin tehtävään ja tavoitteisiin.

Me Contrastilla hallitsemme tämän prosessin ja voimme auttaa yrityksiä kasvamaan. Seuraavaksi kerromme kuinka toimimme, aloittaen tutkimuksesta joka on kaiken UX-suunnittelun perusta.

Käyttäjien ja liiketoiminnan tavoitteiden ymmärtäminen verkkopalvelun kehityksessä 

Monet yritykset kokevat tuntevansa käyttäjänsä hyvin. Yritykset saattavat kuitenkin olla niin keskittyneitä tuotteeseensa, että uskovat myös käyttäjiensä kokevan tuotteen samoin kuin he.

Käyttäjätutkimus auttaa määrittämään, keitä käyttäjät ovat, mitkä heidän tavoitteensa ovat ja mitä he haluavat tuotteella saavuttaa. Käyttäjätutkimus siis auttaa yritystä omaksumaan käyttäjälähtöisen lähestymistavan.

Käyttäjätutkimus voi sisältää useita vaiheita ja dokumentaatiota tuotteesta riippuen, mutta seuraavat ovat välttämättömiä kaikessa käyttäjätutkimuksessa.

1. Käyttäjäpersoonat

On tärkeää muistaa, että suunnittelemme oikeille ihmisille, joilla on todellisia tarpeita. Verkkopalvelun suunnitteluprosessi kannattaa aloittaa tutustumalla ensin kohdeyleisöön ja tunnistaa heidän tunteet ja tavoitteet. 

Paras tapa tutustua kohdeyleisön tunteisiin ja tavoitteisiin on luoda käyttäjäpersoonat, jotka ovat tuotteen tai palvelun käyttäjäkuntaa edustavia prototyyppejä. Käyttäjäpersoonaa luodessa kannattaa tarkastella sivuston analytiikkaa ja muuta asiakasdataa sisäisten ja ulkoisten haastattelujen ja kyselyjen lisäksi. Tämä prosessi auttaa määrittelemään käyttäjien käyttäytymismallit, tavoitteet, motivaatiot, taidot ja asenteet.

Lopuksi tulisi pitää mielessä, että käyttäjäpersoonat voivat muuttua ajan myötä, kun yritys ja kohderyhmä kehittyvät. Käyttäjäpersoonia kannattaa siis päivittää!

Esimerkki käyttäjäpersoonista. Lähde: The Practical Guide to Experience Design, https://practical.guide/experiencedesign/personas.html

2. Käyttäjäpolkudiagrammi

Tämä työkalu auttaa ymmärtämään, kuinka käyttäjät liikkuvat verkkosivustolla tai tuotteessa. Aluksi kirjataan, kuinka käyttäjien odotetaan liikkuvan. Tätä verrataan siihen, kuinka he todellisuudessa ovat vuorovaikutuksessa sivuston kanssa. On olemassa useita analyyttisia työkaluja, joiden avulla näkee reaaliajassa, kuinka käyttäjät toimivat sivustolla - yksi esimerkki monista on Google Analytics.

Aiemmin luodut käyttäjäpersoonat auttavat käyttäjäpolkudiagrammin luomisessa: kun ymmärtää sivustoa käyttävän asiakkaan profiilin, voi paremmin suunnitella tuotteelle optimaalisen käyttäjäpolun.

Ei kannata arkailla tuotteen muokkaamista näiden yllä mainituissa vaiheissa kerättyjen tietojen perusteella: kun opitaan kuinka asiakkaat todella käyttävät tuotetta, kannattaa asettaa erinomainen käyttäjäkokemus etusijalle.

Esimerkki kululuokkien hallinnan käyttäjäpolusta taloudellisen avustajan verkkosovelluksessa. Lähde: https://dribbble.com/shots/7877934-Personal-Financial-Virtual-Assistant-User-Flow-Diagram/attachments/486694?mode=media

Ideasta toteutukseen: Informaatioarkkitehtuurin luominen

Usein heikko navigointi tai epäloogiset verkkosivut tekevät käyttäjän tavoitteen saavuttamisesta lähes mahdotonta, mikä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti käyttäjäkokemukseen. Kuten aiemmin todettiin, tämä voi johtaa käyttäjän turhautumiseen ja luottamuksen menettämiseen brändiä kohtaan.

Suunnitteluprosessin seuraavan vaiheen tarkoituksena on ratkaista nämä ongelmat, joista useat digitaaliset tuotteet kärsivät. Onneksi ongelmat voidaan ratkaista muutamaa UX-työkalua hyödyntämällä. Tässä vaiheessa määritetään uusi ja parannettu informaatioarkkitehtuuri (IA).

Informaatioarkkitehtuuri viittaa tapaan, jolla tuotteen tiedot ja sivuston sisältö on järjestetty. Verkkosivustolla tai sovelluksessa käytetty toimiva tekoäly voi tehdä verkkosivusta tai aplikaatiosta tehokkaamman ja johdonmukaisemman, mikä hyödyttää sekä sidosryhmiä että käyttäjiä.

Paranneltu tekoäly tarjoaa hierarkian sivuston sisällölle, joita voidaan käyttää luomaan projektin sivustokartta ja rautalankamallinnos.

Esimerkki terveydenhoitoalan verkkosivuston informaatioarkkitehtuurista. Lähde: https://dribbble.com/shots/5878515-Healthcare-Information-Architecture/attachments/5878515-Healthcare-Information-Architecture?mode=media

1. Sivustokartat

Käyttäjäpolkujen tutkimisen ja vankan informaatioarkkitehtuurin luomisen jälkeen voidaan aloittaa sivustokartan hahmottelu.

Sivustokartta näyttää kaikkien verkkosivuston tai tuotteen sivujen ja alasivujen hierarkian. Tämä työkalu auttaa myös saavuttamaan aiemmin mainitun sivuston tehokkuuden.

Sivustokartta auttaa ymmärtämään, kuinka käyttäjä pääsee etenemään sivustolla pisteestä A pisteeseen B ja kuinka monta napsautusta siihen tarvitaan. Tällä tavoin voidaan myös ehkäistä käyttäjän turhautuminen poistamalla mahdollisesti hämmentävät sivuston rakenteet.

Esimerkki matkailusovelluksen sivustokartasta. Lähde: https://dribbble.com/shots/5972047/attachments/5972047-Wireflow-for-Traveling-App?mode=media

2. Rautalankamalli

Kaikki tutkimusvaiheessa löydetty tieto muuttuu konkreettisiksi matalan tarkkuuden prototyypeiksi eli rautalankamalleiksi. Tämä työkalu tarjoaa visuaalisen esityksen koko verkkosivuston alkuvaiheen rakenteesta ja tekee sidosryhmän vuorovaikutuksesta rakenteen kanssa helppoa. Tästä on hyötyä myös yritykselle, joka tulkitsee liiketoimintansa tavoitteet sivuiksi ja selkeyttää kuvaa tuotteesta myös muille kuin tuotteen suunnittelijoille.

Esimerkki matalan tarkkuuden rautalankamalleista. Lähde: https://www.gravitatedesign.com/blog/types-of-wireframes/

Tuotteen viimeistely

Käyttöliittymäsuunnittelu (UI) on yllä kuvatun käyttäjäkeskeisen prosessin seuraava ja viimeinen vaihe. Hyvä käyttöliittymäsuunnittelu antaa yhtenäisen ilmeen tuotteelle, mikä tekee siitä helppokäyttöisen ja miellyttävän. Lisäksi käyttöliittymäsuunnittelussa määritellään sivuston kunkin osion informaatiohierarkia.

Paras työkalu tuotteen viimeistelyyn on luoda korkean tarkkuuden prototyyppi. Tässä vaiheessa määritetään sivustolle ylätason raamit, saavutettava web-typografia, värit, kuvat ja CTA. (Lue lisää CTA-suunnittelusta blogitekstistämme "Call to Action -suunnitteluvinkkejä ja perusperiaatteita")

Korkean tarkkuuden prototyypin luomisvaiheessa tuote myös erottuu muista. Värit, typografia, kuvat ja käyttöliittymän interaktiot auttavat kohentamaan tuotteen visuaalista ilmettä ja samalla luomaan tietyn yhteyden ja luottamuksen brändiin. (Lue lisää brändistä aiemmista blogiteksteistämme: "Brändin rooli UI/UX-suunnittelussa" ja "Miten luoda yhtenäinen brändi-imago digitaalisen kuvituksen avulla?")

Lopuksi: Miksi UX-suunnittelu on keskeistä liiketoiminnan kasvulle?

Käyttäjäkokemussuunnittelulla - ja käyttöliittymäsuunnittelulla - on tärkeä rooli yrityksen menestyksessä, koska nämä lisäävät käyttäjien tyytyväisyyttä. Tämä puolestaan auttaa rakentamaan brändin arvoa sekä yleistä mainetta ja menestystä. Lisäksi, jos käyttäjät ovat luottaneet tuotteeseen tietyn tavoitteen saavuttamiseksi - ostamaan kenkäparin tai etsimään tarkkoja tietoja ruuvimeisselin käytöstä - meidän vastuullamme on tarjota heille tehokkain tapa saavuttaa tavoitteensa.