Brändin rooli UI/UX-suunnittelussa

Kuinka usein kuulee sanottavan, että brändi on vain logo? Todellisuudessa brändi on paljon enemmän kuin yksi visuaalinen elementti.

13.1.2019

Kuinka usein kuulee sanottavan, että brändi on vain logo? Todellisuudessa brändi on paljon enemmän kuin yksi visuaalinen elementti. Tuotteen jokainen ominaisuus (fyysinen tai digitaalinen), esimerkiksi miltä tuote näyttää tai miltä se tuntuu, viestii jotakin. Kaikki piirteet, kuten muoto, mitat, väri tai ääni luovat mielleyhtymiä ja tekevät tuotteista tai palveluista erottuvia ja mieleenpainuvia. UI-suunnittelussa eli käyttöliittymäsuunnittelussa brändäys tarkoittaa ennen kaikkea visuaalisten elementtien rajattua joukkoa, jota voi hyödyntää koko käyttöliittymässä. Tällaisen joukon luominen on yksi brändäyksen perusedellytyksistä, sillä visuaalinen havainnointi on paljon nopeampaa kuin kuunteleminen tai lukeminen. UX-suunnittelun eli käyttökokemussuunnittelun näkökulmasta käyttöliittymän jokaisen elementin ja interaktion tulisi ilmentää brändin arvoja.

Tässä artikkelissa tarkastelemme tekijöitä, jotka mahdollistavat brändi-imagon ja -tarinan ilmentämisen digitaalisissa tuotteissa.

Typografia

Rally. The Studio. - Osa I, Brit Molinen suunnittelu RALLY:lle

On vaikeaa kuvitella verkkosivusto- tai mobiilisuunnittelumallia, jossa ei käytettäisi typografiaa. Itse asiassa, teksti on webin tärkein ainesosa. Tekstin vaikuttavuus ei riipu ainoastaan sisällöstä, vaan myös sen visuaalisesta esitystavasta. Kirjasintyypeillä on omat persoonansa, jotka vaikuttavat mielikuviin. Kirjasintyypit voivat olla vakavia, elegantteja, tunteellisia ja jopa dramaattisia. Esimerkiksi, Serif-kirjasintyypit ovat kypsiä ja muodollisia, koska useimmat ihmiset yhdistävät ne kirjallisuuteen. Toisaalta Sans Serif -kirjasintyypit ovat lähes yhtä vanhoja kuin Serif, mutta niillä on erilainen persoona - epämuodollinen, moderni ja helposti lähestyttävä. Siispä, ennen kuin käyttäjät ehtivät lukea ollenkaan sivuston sisältöä, kirjasintyyppi viestii jo heidän kanssaan.

Väri

Sisustussuunnittelusivusto, suunnittelija Daniel Tan

Värillä on valtava vaikutus tunnetilaan, minkä takia se on tärkeä tekijä brändi-identiteetin rakentamisessa. Värien suunnittelussa on otettava huomioon monia mielenkiintoisia ja hauskoja tekijöitä. Esimerkiksi, vaaleanpunaisella on rauhoittava vaikutus, sininen vähentää ruokahalua ja oranssia käytetään usein saamaan kallis tuote vaikuttamaan edullisemmalta. Värit ovat haastavia, sillä edellä kuvatut vaikutukset eivät ole universaaleja. Vaikutukset vaihtelevat yksilöiden ja kulttuurien välillä. Lisäksi yllättävän monet ovat värisokeita. Loistava käyttöliittymä ilmentää brändin persoonaa sekä vastaa käyttäjien tarpeisiin tukemalla luettavuutta ja vaikuttamalla luonnollisiin tunnereaktioihin.

Valokuvat ja kuvitus

NorthFace, Eddie Lobanovskiyn suunnittelu Unfoldille

Hyvä kuva kiinnittää huomion heti. Se vie myös paljon tilaa, joten kannattaa varmistaa, että kuvaa käytetään merkityksellisen tarinan kertomiseen. Kuvapankit tarjoavat helposti paljon kuvia kaikkien käytettäviksi, minkä seurauksena sivustoilla on alkanut näkyä paljon hymyileviä ammattilaisia ja kädenpuristuksia. Kuvapankkikuvat eivät kuitenkaan yleensä kerro mitään brändistä. Onnistunut brändikuvasto (valokuvat tai kuvitus) viestii aitoa tarinaa ja pitää brändi-identiteetin yhtenäisenä.

Kokonaisvaltaisuus

Komponenttikirjaston rakentaminen alusta alkaen, Anthony Zhangin suunnittelu Oscar Healthille

Digitaalisuus muutti brändien tyylioppaita, jotka aiemmin olivat brändin visuaaliset tekijät kattavia, pitkiä PDF-dokumentteja. Digitaalisessa maailmassa brändin tyyliopas kehittyi eläväksi suunnittelujärjestelmäksi, joka määrittelee käyttöjärjestelmäkohtaiset ominaisuudet, kuten liikkeen, siirtymät ja saavutettavuuden. Brändi-identiteetin on katettava myös pikselitason ylittävät kokonaisvaltaiset aihealueet, kuten brändin äänensävy ja persoona. Käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa brändin kanssa erilaisissa kanavissa (sovellukset, TV, kirjat, internet) ja kaikki nämä vuorovaikutustilanteet vaikuttavat yhtenäisen brändi-imagon rakentumiseen.

Lopuksi

Nykypäivänä, enemmän kuin koskaan aiemmin, suunnittelun tulee olla linjassa organisaation muiden toimintojen, kuten markkinoinnin, viestinnän ja asiakaspalvelun kanssa. Suunnittelu on liima, joka sitoo kaiken yhteen ja käyttäjän näkökulmasta luo ainutlaatuisen kokemuksen yrityksestänne.