RadioMedia

Modulaarinen verkkosivusto kaupallisten radiotoimialan kattojärjestölle

BrandingBrand refreshDigital strategyUI designUX designWeb development

radiomedia.fi
pic 1
pic 1
pic 1

Asiakkaastamme

RadioMedia on suomalainen kaupallisten radiotoimialan kattojärjestö, jäseninään 31 yksityistä radioyhtiötä, jotka toimivat merkittävinä viestijöinä yhteiskunnassamme tavoittaen lähes 90 % suomalaisista viikottain. RadioMedian jäsenyhtiöt omistavat 90 % Suomessa myönnetyistä ohjelmistotoimiluvista ja lähes 100 % kaupallisen radiotoimialan liikevaihdosta tulee RadioMedian jäsenasemilta.

pic 2 a
pic 2 a
pic 2 a
pic 2 b
pic 2 b
pic 2 b

Haaste

RadioMedian vanhan sivuston tuen (Drupal 7) lähestyessä loppuaan RadioMedia otti Contrastiin yhteyttä tarpeenaan tehdä kokonaisvaltainen verkkosivuston uudistus sekä ilmeen päivitys. Runsaan sisällön ja monimutkaisen rakenteen ansiosta vanha sivusto kaipasi kehitystä erityisesti käyttäjäpolkujen, navigaation ja sisältörakenteen uudelleen suunnittelussa, lisäksi ulkoasu tarvitsi modernisointia.

pic 6
pic 6
pic 6

Lähestymistapa

Yhteistyö käynnistyi kaksiosaisella työpajalla, jossa määrittelimme visuaalisen suunnan sekä teimme pohjatyön sivuston rakenteen kokonaisvaltaiselle päivitykselle. Ensimmäisenä määrittelimme RadioMedian tärkeimmät käyttäjäryhmät sekä näiden ryhmien motiivit, tarpeet ja tavoitteet sivustolla. Kun käyttäjäryhmien tarpeet ja käyttäytymismallit oli tunnistettu, UX-suunnittelijamme uudelleen suunnittelivat sivuston käyttäjäpolut sekä informaatioarkkitehtuurin siten, että kaikki oleellinen tieto, konversiopisteet sekä toimintakehotteet tukivat käyttäjäryhmien tavoitteita ja sujuvaa kulkua sivustolla.

pic 5
pic 5
pic 5

Ratkaisu

Lopputuloksena syntyi uudistettu ilme, johon yhdistimme kaksi neutraalia väriä mustan ja harmaan rohkeaan kirkkaan vaaleanpunaiseen. Värivalinnoilla halusimme luoda modernin, raikkaan sekä erottuvan ilmeen, joka poikkeaa RadioMedian kilpailijoista. Loimme sivuston uusia käyttäjäpolkuja ja rakennetta mukaillen modulaarisille sivupohjille perinteisten kiinteiden sivupohjien sijaan. Monikäyttöisten sisältöpalikoiden tarkoituksena on antaa RadioMedialle mahdollisuus luoda visuaalisesti rikasta sisältöä sekä rakentaa joustavasti erinäköisiä ja sisältörakenteeltaan monipuolisia sivuja nyt ja tulevaisuudessa.

Projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä RadioMedian tiimin kanssa ja onnistunutta lopputulosta ei olisi syntynyt ilman RadioMedian tiimiä. Siksi iso kiitos kuuluukin Inkalle ja Riinalle!

pic 3 a
pic 3 a
pic 3 a
pic 3 b
pic 3 b
pic 3 b

Asiakas sanoo

Yhteistyö Contrastin kanssa on ollut sujuvaa ja saimme heiltä hyvää näkemystä sivustomme rakenteeseen ja visuaalisuuteen.

Inka Luomanmäki, projektipäällikkö
pic 7
pic 7
pic 7